Sponsorcontract NVBCN

Sponsorcontract NVBCN

De ondergetekenden:
A: De Nederlandse Vereniging Barcelona en omstreken, gevestigd te Barcelona; hierna te noemen “de vereniging” en,
B “Barcelona city” (naam sponsor) gevestigd te Barcelona (plaats sponsor), rechtsgeldig vertegenwoordigd door. Ellen Jansen (contactpersoon); hierna te noemen “de sponsor”.

ARTIKEL 1: AARD EN INHOUD

De sponsor zal de vereniging sponsoren door middel van de hieronder aangegeven type sponsoring

Sponsorpakket

Sponsorpakket NVBCN*

Aantal

1

Eenheidsprijs

50 Euros

Totaal 

50 Euros

* Zie pagina nvbcn.com/sponsoring voor tekst en uitleg

ARTIKEL 2: DUUR EN OPZEGGING

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar ingaande het jaar 2023. De overeenkomst zal na het verstrijken van de overeengekomen periode van rechtswege ophouden. Na beëindiging van deze overeenkomst, door welke partij ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan, om rechten, in deze overeenkomst vastgelegd, uit te voeren.

ARTIKEL 3: SPONSORBEDRAG

De sponsor verplicht zich tot betaling van het onder Artikel 1 overeengekomen sponsorbedrag, namelijk € 50,00 per jaar op het Bankrekening La Caixa, Sant Cugat
IBAN: ES29 2100 3827 7702 0006 3663 ASSOCIACIO NEERLANDESA PER A BARCELONA te storten.

Overeengekomen op 13/03/23 (datum)

De sponsor                                                                                                          De vereniging